50 km per uur op de Haachtsesteenweg!

18 december 2020

50 km per uur op de Haachtsesteenweg!

Op de gemeenteraad van 17 december2020 werd het aanvullend reglement goedgekeurd voor een verlaging van de maximumsnelheid op de Haachtsesteenweg tussen de Stationsstraat en de Frederik Wouterslaan van 70 naar 50 km/u. Dit is één van de gevraagde maatregelen die aan bod kwam op de druk bijgewoonde participatievergadering van 30 januari 2020 over de Haachtsesteenweg, eerder dit jaar.

Zie ook ons oorspronkelijk artikel hierover: 

De reden om dit op deze plaats in te voeren is de aanwezigheid van verschillende voetgangersoversteken kort bij mekaar en het feit dat de dichtheid van de bebouwing op deze plaats meer bewegingen op en rond de steenweg met zich meebrengt waardoor deze aanpassing kan gerechtvaardigd worden. Met de lagere snelheid is de impact,maar vooral de kans op aanrijdingen, veel kleiner.

Nu de gemeenteraad dit goedkeurde wordt deze beslissing overgemaakt aan de wegbeheerder AWV. Zij zullen instaan voor de aanpassing van de signalisatie. Over de exacte datum dat alles zal geplaatst zijn , wordt nog gecommuniceerd.

Intussen werden de afgelopen maand langsheen de N21 op diverse plaatsen door de gemeente bijkomende verbodsborden geplaatst die fietsers nog duidelijker moeten maken dat tegen de rijrichting het fietspad gebruiken, vooral in hun eigen belang , ronduit gevaarlijk is.

Tegelijk investeerde het gemeentebestuur in een nog betere accommodatie voor busreizigers langsheen de N21 en N26. In totaal werden er boven op de reeds aanwezige bushokjes en fietsenstallingen maar liefst 13 fietsstallingen en 2 schuilhuisjes bijgeplaatst.

Dit is een volgende reeks van maatregelen om het verkeer rond de N21 veiliger en aangenamer te maken voor iedereen.

Tekst: Schepen Stefan Imbrechts

Lay-out: Laura Nevens


50 km per uur op de Haachtsesteenweg!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x