We blazen zuurstof in onze kern van Kampenhout!

25 juni 2021

We blazen zuurstof in onze kern van Kampenhout!

De gemeenteraad van 3 juni 2021 keurde het organogram en het patrimoniumplan, gekoppeld aan een nieuwe huisstijl goed.


Waarom een gewijzigd organogram - personeelsformatie?

De gemeente Kampenhout en het OCMW waren voordien twee afzonderlijke dienstverleners. Nu is dit één organisatie waarin de dienstverlening en efficiëntiewinsten voorop staan. Een aantal diensten zitten hierdoor samen zoals bijvoorbeeld de financiële dienst, personeelsdienst en vergen een verhuis. Ook de loketfuncties en het onthaal worden, naast een verdere digitalisering, aangepast voor een optimale en nog betere dienstverlening aan onze inwoners. Een toegankelijke en goede dienstverlening is één van de belangrijkste kerntaken.

Waarom een patrimoniumplan ? 

 Meten is weten. Elk gebouw is destijds ontworpen voor zijn specifieke functie. Het organogram is over het patrimoniumplan gelegd om tot een performante huisvesting voor onze diensten te komen.

Onze geklasseerde gebouwen kunnen optimaler ingevuld worden door onze gemeentelijke diensten.

  • De beste manier om erfgoed een duurzame toekomst te geven is het open te stellen en er een gepaste publieke functie aan te geven.
  • We gebruiken ons erfgoed zoals het ontworpen is, we respecteren de ruimtes zoveel mogelijk zoals ze zijn – dit verhoogt de kwaliteit en beperkt de investeringen.
  • Ons patrimonium delen we zowel binnen als buiten met de verenigingen en de burgers.Al onze dienstverlening aan de burger wordt 100% toegankelijk, ook voor wie wat minder goed te been is.

Ontmoeten en verbinden?

Het patrimoniumplan en de nieuwe personeelsformatie gekoppeld aan een nieuwe huisstijl is maar een start. Onze historische, geklasseerde en beschermde gebouwen worden optimaal ingevuld voor onze dienstverlening en tegelijkertijd stellen we deze mooie gebouwen permanent open voor onze inwoners . Twee vliegen in één klap.

Door de verhuis van de huidige site in de Gemeentehuisstraat 16 naar zowel de pastorie en het kasteel van Bellinghen en het Godshuis (OCMW gebouw) krijgen we ruimte vrij waar bewoning, handel en andere activiteiten hun invulling zullen vinden. Ook Villa Lucie en De

Krop (de boerderij) vormen samen met de andere geklasseerde en waardevolle gebouwen een mooi centraal geheel binnen onze dorpskern.

Troeven

  • ·Ons uniek patrimonium als toeristische troef uitspelen, met Villa Lucie als baken in het midden van het dorp
  • Kasteel van Bellinghen – Pastorie – Villa Lucie – Godshuis – de Krop zijn stuk voor stuk parels aan een nieuw snoer: we maken een groene wandeling die ze allemaal verbindt.
  • Tussen parels van gebouwen rijgen we ook groene parels van tuinen aan mekaar, van Godshuis tot Kasteel

Deze troeven maken de kern van Kampenhout uniek en authentiek.Tekst: Kris Leaerts

Lay-out en redactie: Laura Nevens

We blazen zuurstof in onze kern van Kampenhout!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x