Halfweg met Bart Crommelinck

Halfweg, enkele gedachten bij mijn 3de jaar als gemeenteraadslid

Wie dacht dat 2020 een uniek jaar was, wist niet wat ons in 2021 nog te wachten stond. Ik blik graag terug op mijn derde jaar als gemeenteraadslid in Kampenhout.

Na enkele normale gemeenteraden, gingen we weer digitaal. Dat brengt een andere dynamiek en het beïnvloedt het politieke werk zeker. Weinig tussen de mensen zijn, weinig tot geen activiteiten met Team Burgemeester beleven, het gebrek aan echt sociaal contact en gewone gesprekken, het weegt. Ik voelde echt een verschil met 2020, waar ik de vrijgekomen tijd en rustige weekends nog wel eens leuk vond. In 2021 miste ik toch te veel het samenzijn met mijn ouders, mijn vrienden,… en ook de spontane ontmoetingen, leuke babbels en warme momenten in Kampenhout. We houden er de moed in en geloven dat 2022 beter wordt. Hopend op een actieve zomer met veel contacten en warme activiteiten. Daar moeten we samen voor blijven gaan, het zal ons deugd doen.

In deze speciale tijden zetel ik nu drie jaar als gemeenteraadslid en leerde de gemeente beter kennen. Voor en achter de schermen kon ik volgen en zien dat heel veel mensen ontzettend hard werken aan ons Kampenhout. Alle personeelsleden in de eerste plaats maar ook de vele vrijwilligers die zich via de gemeente (bijvoorbeeld Solidair Kampenhout) alsook in de vele verenigingen inzetten. En dan kwam het organiseren van het vaccinatiecentrum er nog bovenop. Vriend en vijand zijn het er over eens dat dit prima aangepakt werd, dankzij o.a. de vele vrijwilligers. Zonder hun inzet zou dit nooit mogelijk zijn geweest. Hartverwarmend.


Er gebeurt veel in een gemeente en dat bekijk ik graag met een gezond kritische blik.Er gebeurt veel in een gemeente en dat bekijk ik graag met een gezond kritische blik. Afgelopen jaren heb ik me actief ingezet op een drietal thema’s en dat blijf ik doen: financiën, (kinder)armoede en onze jeugd.

Bij de start van de bestuursperiode maakten we een beleidsplan op, dat is het vertrekpunt als we keuzes moeten maken. Ik vind het belangrijk dat we onze middelen goed inzetten, doordachte beslissingen nemen en ambitie tonen. In de financiële commissie heb ik me verder verdiept in het financiële plaatje van onze gemeente. Ik bewaak graag dat we genoeg investeren in veiligheid (ook in het verkeer), cultuur, onze jeugd en het milieu om maar enkele zaken te noemen. Niemand mag achterblijven in Kampenhout, daarvoor wil ik me blijvend inzetten. Armoede en specifieker kinderarmoede raken me, het thema verdient alle aandacht. Elke inspanning om ongelijkheid weg te werken, krijgt mijn steun. Wie ooit echt met kinderarmoede in aanraking kwam, vergeet dat nooit meer. Het zet aan tot nadenken en liet me alvast inzien hoe bevoorrecht ik ben en met welke voorsprong ik mocht starten. Luister eens naar enkele getuigenissen van Welzijnszorg via hun campagne #samentegenarmoede. Het motiveert me alvast om vanuit de noden van de hulpbehoevenden en met kleine dingen te helpen waar het kan en het beleid bij te sturen waar het moet.


Elke inspanning om ongelijkheid weg te werken, krijgt mijn steun.In Kampenhout kan je goed groot worden en onze jeugd is mijn belangrijke derde aandachtspunt. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen tot het aankopen van CO²-meters voor de Kampenhoutse scholen. Onze (jeugd)verenigingen konden rekenen op extra subsidies, broodnodig als je werking zo op de proef gesteld wordt. Daarom steek ik zelf ook de handen uit de mouwen om zuurstof te geven aan onze jeugd, o.a. door me in te zetten voor de vzw bouwcomité van Chiro Kampenhout.

Aan politiek doen wordt er precies niet makkelijker op, krijg ik vaak te horen. Dat klopt, nationaal krijgen we niet (altijd) het goede voorbeeld te zien en op lokaal vlak is er altijd wel iemand misnoegd en of onvoldoende geïnformeerd. Het schrikt me niet af om mijn engagement positief te blijven invullen. Met een gezonde dosis zelfkritiek, luisterend naar de verschillende zienswijzen en standpunten, weloverwogen beslissingen nemen in eer en geweten. Altijd met de beste bedoelingen voor elke Kampenhoutenaar. Daarbij moeten soms ver uit elkaar liggende belangen of interesses worden verzoend. Ik heb niet alle oplossingen in handen maar in open dialoog en met respect voor ieders mening blijf ik me inzetten voor onze gemeente.

Alleen ga je misschien sneller maar samen komen we verder.


Halfweg met Bart Crommelinck

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x