Kasteel van Bellinghen Q&A

Kasteel van Bellinghen Q&A

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u geen antwoord vindt op uw vraag.

Heeft de aankoop van het kasteel invloed op andere geplande investeringen? Met andere woorden, blijft er nog budget over of staan er belastingverhogingen op stapel?

Eigenlijk heeft dit geen of weinig invloed en blijven de budgetten voor andere investeringen beschikbaar . Klinkt raar, maar als je alles bij elkaar telt is dit een opportuniteit die we niet mogen laten schieten. Acht jaar geleden liet het gemeentebestuur de mogelijkheid onderzoeken van een nieuw gemeentehuis. Kostprijs 8 miljoen + BTW + herlokalisatiekost van het personeel tijdens de twee jaar dat dergelijke werken in beslag zouden nemen. Veel te duur en veel te complex. Dit idee werd bij de opmaak van het meerjarenplan in 2013 snel verlaten. 

Maar oude gebouwen updaten kosten ook geld. In het ontwerp van de meerjarenbegroting werden bedragen voorzien om de benedenverdieping van het gemeentehuis grondig te renoveren. Want zeg nu zelf, deze is echt gedateerd en voldoet niet meer aan de huidige vereisten. Inzake privacy kan heel de wachtrij meeluisteren als je bijvoorbeeld een nieuwe identiteitskaart of andere zaken me de loketbediende bespreekt.

Ook ons politiekantoor heeft nood aan een serieuze make-over. Daarnaast werden ook in het OCMW-gebouw een aantal budgetten voorzien om aanpassingen te doen. Alles bij mekaar voor een bedrag tussen de 1 en 1,5 miljoen euro. Ook hieraan zouden een aantal grote nadelen verbonden zijn:

  1.  De diensten van het OCMW en de gemeente Kampenhout blijven apart zitten, wat de samenwerking niet bevordert.
  2. Tijdens deze werken dient voorzien te worden in een tijdelijk onderkomen voor de gemeentediensten. Dat is ook niet gratis en dient uitgerust worden met noodzakelijke IT-toepassingen.
  3.  We blijven in relatief kleine gebouwen zitten. De aankoop van het kasteel zou een groot deel van deze nadelen wegnemen.

De kostprijs voor een dergelijk pand op 43 are grond is zeker niet overdreven. Het nieuwe gebouw is met een oppervlakte van 1400m² bovendien merkelijk groter dan de huidige 1050 m².

Het grootste financieel voordeel in dit verhaal is dat door een verhuis de huidige site van 53 are kan verkocht worden en dus aan inkomstenzijde voor een positief resultaat kan zorgen.

 Net daarom heeft de aankoop een minder groot effect op de meerjarenbegroting en andere geplande investeringen. Het is algemeen geweten dat er in Kampenhout-centrum weinig “gewoond en geleefd” wordt. De aankoop dient dus echt gezien te worden in het groter geheel en komt uiteindelijk ten goede aan onze burgers die recht hebben op een goede dienstverlening.

Misschien niet de eenvoudigste oplossing, maar wel eentje die getuigt van toekomstvisie! 

Waarom is het nodig om het gemeentehuis te verhuizen? Wat is er mis met het huidige gebouw?

Het huidige gebouw werd in gebruik genomen in de vroege jaren ’80 en werd destijds dus ook gebouwd met de noden van die periode. 

Zo is er geen lift, geen of weinig ruimte voor toenemende diensten, omdat men hier veertig  jaar geleden ook minder rekening mee diende te houden. Indien we op dezelfde locatie zouden blijven zouden we  de komende legislatuur ook stevig moeten investeren in de huidige gebouwen.

 Dus met een verhuis zijn meteen een aantal problemen opgelost.

Wat zal er gebeuren met de huidige gebouwen?

Het is de bedoeling om de huidige site in te richten via een wedstrijdaanbesteding met opgelegde voorwaarden zoals bijvoorbeeld  : 

  1. Een leefomgeving met oog voor extra groen en water. 
  2. Er moet rekening gehouden worden met de modernere manier van wonen inclusief ruimte voor kleine handel.
  3. Er moet ruimte zijn voor ondernemen.
  4. Het moet ook een site worden die een verbinding kan vormen tussen de Kerkstraat, Ferd. Verstraetenlaan en de Gemeentehuisstraat voor fietsers en voetgangers.

 Er is vandaag de dag in Kampenhout centrum weinig te “beleven”. Het is de bedoeling van het huidige bestuur om daar verandering in te brengen.

Werd het gebouw door een onafhankelijke schatter geschat?

Een gemeentebestuur of andere overheidsinstelling mag geen onroerende goederen kopen of verkopen zonder schattingsverslag. Dit geld uiteraard ook voor dit pand. 

Als overheid mag je nooit meer betalen dan het schattingsverslag voor een aankoop en mag  je nooit minder vragen dan het verslag voor een verkoop. Net om een oogje te houden op de juiste uitgaven bij aankoop of verkoop van onroerende goederen.

 Het schattingsverslag spreekt van een waarde van 2.000.000 euro.

Is er aan het nieuw aangekochte gebouw dan geen werk meer?

Uiteraard wel. We voorzien hiertoe ook het nodige budget. De villa is momenteel ingericht als woonhuis en is in perfecte staat. Nieuw dak, dubbele beglazing, zeer goede afwerking. Maar er zijn zeker nog investeringen nodig alvorens het te kunnen betrekken. 

  1. Er zal naar oriëntering van de toegang moeten gekeken worden. Deze komt allicht terug vooraan. Wat nu is ingericht als achtertuin  zou de toekomstige voordeur worden. 
  2. De toegang voor minder mobiele mensen kan  voorzien worden door middel van een toegangshelling of externe lift. (zoals dit het geval is in Villa Lucie) 

Hiervoor voorzien we een termijn van anderhalf jaar.

Waarom geen nieuw gemeentehuis op de veilingsite?

Twee reden , allebei de kostprijs. 

Een nieuw gemeentehuis , om het even waar we dit bouwen, op eigen grond of niet kost volgens een haalbaarheidsstudie die het college liet opmaken in de periode 2010-2011 ongeveer 8 miljoen euro.


Aangezien je bouwt, dient hier nog eens 21% BTW op geteld te worden. Dus al gauw 10 miljoen euro.

 Stel dat je dit op de huidige locatie zou doen, dien je voor pakweg twee keer ook nog eens te voorzien in een tijdelijk onderkomen voor de gemeentediensten op een andere locatie.

Geen gemeentehuis op de witloofsite maar waarom dan wel bijvoorbeeld een zwembad?

We ontvingen van de nieuwe eigenaar een geschreven document waarbij de gemeente gratis een dertigjarig opstalrecht krijgt. Hierdoor zijn er geen grondkosten bij de eventuele bouw van een zwembad.

De gronden  op de veilingsite zijn , in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen eigendom van de gemeente. Als we hier als gemeente ons gemeentehuis willen zetten zouden we dus grond moeten aankopen. 

De grondprijs voor deze site is bijna even hoog als de bouwkost in de voorgaande vragen beschreven, dus haast onbetaalbaar. 

Tegelijkertijd zijn we er van overtuigd dat de aanwezigheid van een gemeentehuis op die plaats dit niet erg compatibel is met de andere activiteiten die er zouden doorgaan.

Werd de aankoop afgesproken zonder inspraak van de gemeenteraad?

Op de gemeenteraad van 24 oktober 2019 wordt het principeakkoord voorgelegd tot aankoop van dit gebouw. Zonder een principeakkoord van de gemeenteraad kan of mag het college geen overeenkomsten afsluiten. 

Op deze manier wordt vermeden dat de gemeenteraad als hoogste orgaan  voor voldongen feiten zou worden gesteld. Het klopt wel dat er gesprekken gevoerd werden met de huidige eigenaars en tevens werd wel gevraagd (én verkregen) om een soort van optierecht te verkrijgen tot aan de gemeenteraaden  Dit is volgens ons een daad van goed bestuur.

In de communicatie omtrent de verkoop is er duidelijk gemeld dat het voorstel onder voorbehoud zou zijn van de goedkeuring van de gemeenteraad.

Kasteel van Bellinghen Q&A

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x