open brief landbouwers

Team burgemeester deelt bezorgdheden uit open brief van landbouwers 

Lees de volledige brief: klik hier

De verschillende natuurbeheerplannen in de Groene Vallei zorgen voor heel wat ongerustheid bij lokale landbouwers. Op maandag 2 oktober overhandigen de landbouwers een open brief aan de betrokken gemeentebesturen in Kampenhout.

De laatste jaren werden in de regio van Kampenhout, Steenokkerzeel, Herent en Kortenberg 10 natuurbeheerplannen opgesteld. Momenteel loopt de publieke consultatie van het Steentjesbos in Kampenhout en de Molenbeekvallei in Herent en Kortenberg. In deze natuurbeheerplannen staan niet alleen de beheerdoelstellingen voor die natuurgebieden maar het bevat ook een ruimere visie, het zogenaamde globaal kader, waarin heel wat van onze waardevolle landbouwgronden, herbevestigd agrarisch gebied en zelfs landbouwbedrijven opgenomen zijn.  

Edith Grauwels, schepen van landbouw, heeft begrip voor deze bezorgdheden: “Deze afbakening leidt tot heel wat ongerustheid bij onze land- en tuinbouwers. Dit ruimere globale kader legt namelijk een claim van verdere natuurontwikkeling op hun bedrijfsomgeving en landbouwpercelen. Terreinbeherende verenigingen kunnen binnen deze globale kaders namelijk veel sneller en hogere aankoopsubsidies krijgen in vergelijking met gebieden die buiten de globale kaders gelegen zijn.”

De landbouwers zijn erg ongerust over deze plannen.  De toekomst en rechtszekerheid voor landbouwbedrijven komt immers onder druk te staan: landbouwgrond wordt zo niet alleen steeds schaarser, maar ook duurder. Daarom schreven de landbouwers uit de regio samen een open brief waarmee ze ruimte vragen voor landbouw en respect voor hun sector.

Team Burgemeester onderschrijft deze bezorgdheden en neemt een aantal initiatieven. Burgemeester Kris Leaerts licht toe: “In dit gevoelig dossier roepen we op tot dialoog en communicatie. Enkel door samen aan tafel te zitten kunnen we tot oplossingen komen, met plaats voor zowel natuur als landbouw. Vanuit het college roepen we de gemeentelijke adviesraden op tot overleg. Het college zal dit punt ook op de gemeenteraad agenderen en zal de Vlaamse minster van Leefmilieu en de Vlaamse minster van Landbouw aanschrijven met de vraag om op Vlaams niveau tot een akkoord te komen waar beide partijen tot een aanvaardbaar evenwicht komen en duidelijkheid geven over hun toekomst ”

éénnzijdige  communicatie is geen communicatie!

Auteur: Els Corbeels


open brief  landbouwers

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x