Q&A  GAS-Boetes

Q&A GAS-Boetes

Vanaf 1 september 2023 zal de gemeente Kampenhout GAS-boetes kunnen opleggen voor beperkte snelheids­overtredingen.Wat is een GAS-5 boete?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Er bestaan al geruime tijd GAS 1,2 en 3 boeten voornamelijk voor overlast. Enkele jaren gelden is daar GAS-4 bij gekomen wat verband houdt met parkeerovertredingen. GAS-5 gaat over snelheidsovertredingen op plaatsen waar het snelheidsregime 30 en 50 kilometer per uur is en waarvan ondermeer de overtreding niet meer dan 20 per uur bedraagt. Elke betaling van een GAS-overtreding komt na aftrek van de beheerskost terecht bij het een lokaal bestuur.

Wat gaat er met de inkomsten van de boetes gebeuren en hoe gebeurde dit vroeger?

Voorheen vloeiden  alle verkeersboetes naar het Federaal boetefonds  en de inkomsten ervan werden via een verdeelsleutel verdeeld  over alle Belgische steden en gemeenten. Het maakte ook niet uit of je als gemeente wel of niet actief beleid deed rond snelheid. Daardoor verhuisden boetebijdragen van inwoners van gemeenten waar wel gecontroleerd werd via het boetefonds naar gemeenten die niet of weinig actief waren. Sedert een vijftal jaar zijn vooral de Vlaamse steden en gemeenten vragende partij om meer autonomie en beschikkingsrecht te kunnen hebben over de inkomsten uit verkeersboeten. Daarom werd in de loop van 2021 de GAS-5 wetgeving goedgekeurd. Via dit medium kunnen gemeenten mits aan een aantal voorwaarden  voldaan is, zelf beschikken over de inkomsten uit verkeersboetes. Tenminste als er niet sneller gereden wordt dan 20 per uur te snel.  Boven deze limiet blijft alles bij het oude en zal je allicht ook geen minnelijke schikking voorgesteld krijgen maar blijf je binnen de bevoegdheid van de politierechtbank vallen.

Gemeenten die via GAS-5 zullen werken zijn bovendien verplicht om de inkomsten te gebruiken voor verbetering van weginfrastructuur of moeten het aanwenden voor zaken die met verkeersveiligheid te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld eens een extra asfaltherstellingsbestek zijn, aanleg van ontbrekende voet- en fietspaden of andere infrastructuurwerken die de veiligheid kunnen verhogen.  Je zal als overtreder nog steeds moeten betalen - devies blijft je aan de limieten houden zodat je niets dient te betalen - maar in tegenstelling tot vroeger zal er met deze budgetten nu effectief iets in de eigen gemeente kunnen aangepakt worden. Terwijl er vroeger misschien in Bastenaken een voetpad werd mee aangelegd.


Wat verandert er voor de overtreder?

Eigenlijk verandert er vrijwel niets of toch zeer weinig.  De vaststellingen blijven hetzelfde als voorheen , het boetebedrag blijft eigenlijk ook gelijk met dien verstande dat op de verkeersovertredingsboeten vandaag via de Federale politie,  naast de boete van bvb 53 euro op de eerste 10 per uur te snel ook nog een administratiekost bij komt van 10,03 euro. Je betaalt vandaag dus 63,03 euro voor een overtreding tot 10 per uur te snel. Via de GAS-5 reglementen zal je enkel de 53 euro aangerekend krijgen. Dus als er iets wijzigt is het dat een boete 10 euro goedkoper wordt dan vroeger.

Wie is sanctionerend ambtenaar?

De PZKastze (politiezone KASTZE) en de drie gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst deden een marktbevraging en kwamen uit bij de intercommunale Haviland als beste en meest flexibele partner om op te treden als sanctionerend ambtenaar. Andere mogelijkheden waren bvb de PZ Rivierenland (Mechelen) die optreden voor Boortmeerbeek, maar zij wilden geen offerte bezorgen wegens reeds volzet. Voordeel van met IC Haviland te werken is dat er in geval van afwezigheden , voldoende back-up is om continuïteit te bieden. Want naast het sanctioneren heeft een overtreder ook het recht om gehoord te worden indien hij van oordeel is dat de vaststelling niet correct zou zijn. Dit gebeurt ook bij de sanctionerende ambtenaar van Haviland.

Wie stelt de verkeersovertreding vast?

De vaststellingen zullen op identiek dezelfde manier gebeuren zoals dit nu  het geval is. Deels door vaste camera’s , deels door mobiele controles.  Het aantal overtredingen zal niet plots gaan vermeerderen doordat de boete door een andere instantie wordt geïnd. Het blijft ook in alle omstandigheden de politie die de overtredingen vast stelt, net zoals dit vandaag reeds het geval is. Het is dus zeker niet zo dat zoals in buurgemeenten het geval is, dat een private firma de vaststellingen doet en er financieel belang bij heeft om zoveel mogelijk overtredingen te bekomen. Op zich zouden de aantallen in de toekomst moeten verminderen. In Kampenhout staan een vijftal vaste flitspalen die elk momenteel een 3 à 5 % van de gecontroleerde voertuigen flitsen. De verwachting is dat mensen zich niet meermaals aan dezelfde paal laten flitsen en dat de aantal vaststellingen aan de vaste palen zullen dalen, wat dan weer de verkeerveiligheid op die plaats ten goede komt.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je bent een meerderjarig persoon of een rechtspersoon.
  • Het geldende snelheidsregime is 30 of 50 km/u
  • De overtreding is maximaal 20 per uur te snel
  • De overtreding moet worden vastgesteld door een automatisch toestel dat volledig door de lokale overheid is gefinancierd die de boete vast stelt.
  • Er mogen gelijktijdig geen andere overtredingen worden vastgesteld

Als aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan wordt, blijft de verkeersovertreding beboet worden door de Federale Politie.


Q&A  GAS-Boetes

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x