Vaccinatiecentrum Kampenhout Sas

Vaccinatiecentrum Kampenhout Sas blijft nog even open! Of beter gezegd gaat terug open!


De gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen bereikten een akkoord om de vaccinaties tot eind dit jaar gezamenlijk verder te zetten.

Kampenhout blijft de penhouder van het vaccinatiecentrum en zal mede de belangen van de zes gemeenten behartigen.

Het mag gezegd worden dat niet alleen onze inwoners maar ook de vele medewerkers en vrijwilligers meer dan tevreden zijn. De vrijwilligers juichten tijdens het dankfeestje van 14 oktober het verderzetten van de vaccinaties toe omdat zij willen blijven helpen. Als dat niet hartverwarmend en mooi is.

Onder een iets andere opbouw infrastructuur en bezetting zullen de vaccinaties van de 65 + voor hun derde prik vanaf midden november een aanvang nemen. Ook de 12-jarigen die wachten op hun eerste prik kunnen hier terecht.  

We zijn dus terug in volle voorbereiding om de inwoners op een aangename manier te onthalen voor hun vaccinaties.


Wat kost dit allemaal?

Voor wat betreft de kosten logistiek / infrastructuur ontvingen wij een totaal van 1.270.450,00 EUR van de Vlaamse Overheid. Dit was niet toereikend waardoor de zes gemeenten vanuit hun eigen middelen 248.148,00 EUR oplegden. Onderling de gemeenten is er een verdeelsleutel op basis van het aantal te vaccineren personen. Dit komt voor Kampenhout neer op 13,76 % of een bedrag van 34.145,83€.

Weet ook dat onze eigen personeelskosten als deze van de andere gemeenten hierin verrekend zijn. Voor de verderzetting krijgen we nieuwe of bijkomende subsidies van de Vlaamse overheid . Deze zullen wel voldoende zijn!

Er is een  zeer sterke waardering voor de vele vrijwilligers alsook de samenwerking tussen niet alleen de zes gemeenten maar ook  de medewerkers vanuit de medische wereld waaronder de Eerstelijnszones Bravio en Leuven Noord. Zowel minister Somers als minister Beke van de  Vlaamse regering bezochten het vaccinatiecentrum en spraken van een voorbeeld.

 

Met een vaccinatiegraad van bijna 95% scoren wij als Kampenhout zeer goed.
Dit is het resultaat dat telt en waar we terecht fier op mogen zijn.
 

Tekst: Kris Leaerts

Lay-out & Redactie: Laura Nevens


Vaccinatiecentrum Kampenhout Sas

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x