Voorstel opvangcentrum  asielzoekers Hellebos definitief afgewezen!

Voorstel opvangcentrum asielzoekers Hellebos definitief afgewezen!

De federale overheid heeft officieel het voorstel ingetrokken voor een opvangcentrum voor asielzoekers op de huidige locatie van de slipschool in het Hellebos.


Wij begrijpen de bezorgdheid rond het Hellebos en het onderzoek naar dit opvangcentrum. Misschien lijkt het evident dat deze locatie, midden in het natuurgebied Hellebos, niet de geschikte plaats is. In realiteit is dit echter niet zo eenvoudig. Van zodra het voorstel werd ontvangen hebben we intens overlegd, zowel met de Federale als de Vlaamse overheid. 

Er werd duidelijk aangegeven dat dit geen geschikte plaats is. Als gemeente werd er steeds constructief en respectvol gecommuniceerd met de overheid. Enkel aan de zijlijn roepen heeft immers geen nut. Tijd noch moeite werden gespaard om snel duidelijkheid te verschaffen. De dossierkennis is hierbij van cruciaal belang geweest om tot resultaat te komen.

Begin maart stelde de Regie der Gebouwen van de federale overheid haar vroeger militair domein in het Hellebos ter beschikking voor opvang van asielzoekers. Momenteel is hier de federale politie gehuisvest voor haar slipactiviteiten. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Eerste minister beslisten een locatieonderzoek op te starten en de mogelijkheden voor een tijdelijk containerdorp in het Hellebos te onderzoeken.


Onmiddellijk werden onze bezorgdheden duidelijk meegegeven :

  • Er is een weigering voor de vergunning van de activiteiten als slipschool, wegens bescherming van natuurgebied. Een vergunning aanvragen voor een opvangcentrum is niet te rechtvaardigen;
  • De slipschool is militair domein, maar wel omgeven door het natuurgebied het Hellebos;
  • Midden 2022 zijn we gestart met de herbestemming van dit militair domein tot natuurgebied;
  • We wensen geen toepassing van specifieke regels en uitzonderingen, waaronder vrijstellingsbesluiten en vergunningen in beroepsprocedures;
  • Er is geen stromend water en riolering voorzien;
  • Het bosgebied kan het voorzien aantal personen niet dragen. De politie en onze gemeentelijke diensten zullen overbevraagd worden. In onze buurgemeente Steenokkerzeel zijn immers reeds 3 opvangcentra aanwezig en een vierde aanvraag is lopende;

Onze houding in dit dossier is duidelijk. Asiel en Migratie is een bevoegdheid van de federale overheid. Kijk naar de moeilijke en ellenlange discussies hierover bij de federale regering en de afstemming met Europa en je beseft dat je als gemeente in een moeilijk dossier zit. De locatie was en is het enige waar we wel een duidelijke stem hebben en dat is gebleken. Rust behouden, dossierkennis en in alle sereniteit overleg plegen met alle betrokken overheden zorgt voor resultaat.


Ondertussen blijft de procedure lopende voor de herbestemming van dit militair gebied naar natuurgebied. De plenaire vergadering is half april 2023 voorzien. Vóór de zomer van 2023 willen wij de voorlopige vaststelling van deze herbestemming van militair domein tot natuurgebied door de gemeenteraad laten goedkeuren. Eénmaal dit plan is goedgekeurd kan er na de bespreking met de eigenaar – de Regie der Gebouwen – het terrein worden onthard en de bomen worden aangeplant.


Ons Team Burgemeester heeft tijd noch moeite gespaard in geen evidente omstandigheden. Tevens was de communicatie van de verschillende overheden en de media niet altijd even duidelijk op elkaar afgestemd. 

Als burgemeester en burgervader kan je, samen met ons team, op mij rekenen, ook voor de moeilijke dossiers.

Kris LeaertsVoorstel opvangcentrum  asielzoekers Hellebos definitief afgewezen!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x