Week van de Pleegzorg - Getuigenis Ward Vanhecke en Sonia De Wandeler

Week van de Pleegzorg - Getuigenis Ward Vanhecke en Sonia De Wandeler


Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Hoewel Ward en ik er altijd wel over dachten om ons gezin open te stellen, met 3 kinderen en allebei een drukke job is het er in het verleden nooit van gekomen. Elke keer als we er iets over lazen of hoorden dachten we ‘tja,….’ Wisten wij toen veel dat er verschillende opvangmogelijkheden bestaan. Tot we een getuigenis hoorden: je hoeft niet continue beschikbaar te zijn, weekendopvang is ook mogelijk. ‘Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin kunnen wonen of niet zelfstandig kunnen wonen. Een pleeggezin biedt dan een warme en doeltreffende oplossing.’

 Er zijn verschillende opvangvormen mogelijk, het ernstig probleem kan van allerlei aard zijn. Soms gaat het over kinderen met een handicap waarbij je de ouders af en toe ontlast van hun zorg. Soms gaat het bvb. over een alleenstaande moeder die voor een tijdje naar een ziekenhuis moet en niet op familie kan terugvallen. Maar het kan ook een niet-begeleide vluchteling zijn die een warme thuis zoekt.

 Hoe begonnen wij of hoe begin jij eraan:

  1.  Surf naar de website: http://www.pleegzorgvlaanderen.be/ - Vraag een infopakket aan, dit valt snel in de brievenbus.
  2.  De informatie schrok ons niet af, dus schreven we ons in. We werden kort daarop uitgenodigd voor een informatievergadering. Als volgende stap vulden we enkele vragenlijsten in. - Dan volgt er een informatie en selectiegesprek, Vera (PZ HalleVilvoorde en Ria (PZ Leuven) kwamen ‘coronaproof’ langs om ons als koppel beter te leren kennen en een opvang op maat uit te werken. Ze geven ook eerlijke informatie zodat je goed beseft dat het ietwat anders is dan je eigen kinderen begeleiden. 
  3. Als de keuze concreter wordt zijn er nog 1 of 2 groepsvergaderingen waarbij pleegouders komen getuigen en je hen vragen kan stellen. (het aantal gesprekken hangt ook af van je ervaring en type opvang) Wij hebben de stap gezet en de fases doorlopen. Hoewel onze eigen kinderen al volwassen zijn vond men dit geen probleem. Je kan ook een rol als ‘grootouder’ opnemen natuurlijk. 

Door de corona ligt het proces nu even stil maar we kijken er nieuwsgierig naar uit. 

Tekst: Sonia De Wandeler

Lay-out en redactie: Laura Nevens

Week van de Pleegzorg - Getuigenis Ward Vanhecke en Sonia De Wandeler

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x