Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk

Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De werelddag focust zich op de eerste plaats op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het is hierbij onbelangrijk of we in België, Zuid-Afrika of Qatar werken.

Veiligheid en gezondheid op het werk, het lijkt vanzelfsprekend, maar ook in 2021 kunnen we hier beter wat extra aandacht aan besteden, zegt Filip Van de Maele van Team Burgemeester, en externe preventieadviseur bij Idewe vzw.

Bij veiligheid en gezondheid denken we spontaan aan die veiligheidshelm, de gevaarlijke machines of giftige producten. Terecht, maar er is meer.

Dit jaar wordt er specifiek aandacht gevraagd voor de psychosociale risico’s op het werk. Het gaat hier niet enkel over stress, pesten of ongewenst gedrag, maar veel ruimer, het gaat over het psychosociaal “wel-zijn” van de werknemers. Waarom voelen werknemers zich “wel” in het vel en anderen niet? Waarom zien we dat ouders, kinderen, vrienden, buren of collega’s even moeten afhaken door het “on-wel-zijn”, chronische vermoeidheid, een burn-out of een depressie?

We moeten blijven kijken naar onze leefwijze: waar genieten we van, wat zijn onze energiebronnen en welke zijn onze stressfactoren? Primaire preventie betekent dan ook volop gebruik maken van onze energiebronnen én je talenten.

De impact van het telewerk wordt momenteel onderschat. Velen ervaren een verhoogd stressniveau tijdens het thuiswerk, we missen onze oude structuur van de job en de werkplaats, onze collega’s. Het is een taak van de werkgever, leidinggevenden en preventieadviseurs om ook hieraan te werken. Telewerk betekent ook aandacht hebben voor ons lichaam, onze werkpost. Ergonomische adviezen vinden we overal, maar passen we ze ook toe?

Er is momenteel ook een zware impact vanuit de corona-pandemie en de noodzakelijke preventie om deze te beheersen. Dit is een grote uitdaging waarmee regeringen, lokale besturen en de samenleving worden geconfronteerd. De beroepsactiviteiten die niet mogen plaatsvinden, treffen in de eerste plaats vele werkgever en werknemers, oprechte steun is hiervoor nodig. Aan de andere zijde staan ook de vele werkgevers en werknemers die volop rekening houden met de preventie en de maatregelen om zich te beschermen tegen de infectieziekte, Covid-19. Hou vol.

Maar ons “wel-zijn” is ook onze familie, onze vrienden en de verenigingen, de familiefeesten en straatfeesten, een ontspannend lekker restaurantbezoek, een film of een concert, of de reeds geplande grote reis. We kijken er samen naar uit.

Afsluiten kan met een stil moment, even stil staan bij zij die er niet meer zijn, door een arbeidsongeval, een auto-ongeval, een ziekte of een covid-infectie.

#preventiewerkt

tekst: Filip Van de Maele

Lay-out & redactie: Laura Nevens

Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x