Zorg verlenen in COVID-tijden

Zorg verlenen is en blijft een privilege, ook in COVID-tijden.

Zorg verlenen is een privilege. Het dicht bij mensen mógen komen, hen nabij zijn, hen fysiek, mentaal, sociaal, geestelijk ondersteunen is het voorrecht dat zorgverleners hebben in de uitoefening van hun beroep. We beseffen het niet altijd, maar het maakt van zorg verlenen een zeer intense ervaring waardoor elke zorgverlener innerlijk verrijkt wordt.

Maar de COVIDpandemie maakt zorg verlenen (nog) zwaar(der): fysiek uitputtend, mentaal belastend – slingerend tussen hoop en wanhoop – en af en toe uitzichtloos als de besmettingen in de maatschappij opnieuw stijgen.

Je moet al van het goede hout gesneden zijn om te kiezen voor een job in zorg en welzijn. Gelukkig zijn er nog altijd heel veel en zelfs steeds meer mensen die deze keuze maken, en graag als zorgverlener het beste van zichzelf geven, dag in – dag uit. En dat is nodig. We hebben immers nog veel zorgverleners nodig, en zeker ook zorgverleners die kiezen voor ouderenzorg.

Ouderenzorg combineert excellente professionele zorg met een hoge aandacht voor het welzijn van (vaak) kwetsbare ouderen.  We blijven het herhalen: ouderenzorg lijkt op het eerste zicht ‘eenvoudig’ maar geen enkele andere vorm van zorgverlening is in die eenvoud zo complex.

Nu er opnieuw een stijging is van het aantal met COVID besmette inwoners, neemt de druk opnieuw toe. De druk, maar ook de angst. Als zorgverlener moet je dan echt wel diep gaan en jezelf overstijgen om bewoners en hun familieleden, maar ook de collega’s en de vrijwilligers met dezelfde warme kracht van altijd te blijven behartigen.

En toch… doen zorgverleners dit, ieder vanuit zijn eigen opdracht en functie, elke dag opnieuw. Hoedje af!

Hopelijk zien zorgverleners, ook doorheen de maskers, de dankbaarheid in de ogen van de bewoners, de glimlach van een collega, de bemoediging van de familieleden, de ondersteunende blik van de vrijwilligers, de professionele hulp van artsen, leidinggevenden en collega’s.
Immers, doorheen het gelaat van de ander diep in de ziel van mensen kijken, is de essentie van zorgverlening. De competentie om die krachten te kunnen zien, maakt dat – hopelijk – voor iedere zorgverlener ook in deze zware tijden het verlenen van zorg een privilege blijft.

Als zorgambassadeur weet ik dat dit een dijk van een opdracht is, en wens ik alle zorgverleners van harte veel sterkte en kracht om hartelijke warme zorg te blijven geven aan alle zorgvragers en hun familieleden in Kampenhout en omstreken.  Dank voor al het werk in 2020 en veel goede moed en creativiteit voor 2021.


Lon Holtzer

Vlaams Zorgambassadeur.


Zorg verlenen in COVID-tijden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x