Aansluitkost op riolering

23 april 2020

Aansluitkost op riolering

  • De weersomstandigheden van eind februari, begin maart , met waterlopen die onder druk staan en hier en daar zelfs buiten hun oevers traden, dienen we onze mensen ertoe aan te zetten om geen regenwateraansluiting meer te vragen. Regenwater mag je perfect infiltreren op eigen terrein, je mag een poel of glooiing aanleggen waarin dit langzaam de grond kan indringen. Afvalwater ben je verplicht om aan te sluiten.
  • Om dit soort zaken aan te moedigen zal Kampenhout zijn tarieven aanpassen. Een afvalwateraansluiting zal in de toekomst nog 800 euro kosten, maar een regenwateraansluiting zal 1200 euro kosten. Kiest men ervoor om geen regenwater op het openbaar stelsel aan te sluiten bespaar je 1200 euro.  Doe je dit niet  blijft het tarief ongewijzigd. We kiezen dus om te belonen ipv om te bestraffen.  Opgelet ook voor een gemengde aansluitingen zal de keuze op 800 of 2000 euro zijn.  Daarnaast zal de gemeente Kampenhout ook voorstellen om  in een premie te voorzien voor mensen die vrijwillig een infiltratievoorziening aanleggen en zullen we ook een onthardingspremie voorstellen.
  • Al deze maatregelen samen zullen ertoe bijdragen dat we ook in Kampenhout inzetten op een waterveilig beleid , waarmee het regenwater maximaal ter plaatse blijft en kan infiltreren in de ondergrond. Schepen van openbare werken Stefan Imbrechts ,die ook professioneel dagelijks met rioleringsprojecten bezig is wenst op deze manier het belang van goede waterhuishouding onder de aandacht te brengen
Aansluitkost op riolering

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x