Bemalingen

25 juni 2021

Bemalingen

Kampenhout is al meer dan een jaar baanbreker op gebied van bemalingreglementeringen. Enkele maanden terug werd er in de schoot van het Vlaams parlement zelfs een voorstel ingediend om de Kampenhoutse regels op Vlaams niveau te kunnen invoeren. Daar mogen we denk ik best fier op zijn, Het betekent dat we op dat gebied niet slecht bezig zijn, anders wordt je niet gekopieerd.

Recent beslisten we om bovenop al wat al ingevoerd werd om ook een regelement goed te keuren waarbij bemalingswater in Kampenhout zou rondbedeeld worden. De gemeente stelde hiervoor recent een loonwerker aan die deze taak op zich zal nemen. Op droge momenten zullen onze inwoners digitaal kunnen intekenen en mits het betalen van een forfait van 20 euro, zal de regenput gevuld worden met bemalingswater. Voordeel is dat het water op die manier niet verloren gaat en bovendien gaan gebruikers minder of geen leidingwater gebruiken in de drogere zomerperiodes.

Eerste voorwaarde is uiteraard dat re ergens in onze gemeente zal bemaald worden. Want niet bemalen geniet uiteraard nog steeds de voorkeur.

Team Burgemeester is best fier om dit te kunnen aanbieden. We maken ons sterk dat we hiermee de eerste gemeente in Vlaanderen zijn die dit op deze manier zullen organiseren. Heb je graag meer info kijk je best even op de site van de gemeente Kampenhout , waar hierover alle info terug te vinden is

KLIK HIER voor het bemalingsregelement


Tekst: Stefan Imbrechts

Lay-out & Redactie: Laura Nevens


Bemalingen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x