Beleveren van bemalingswater in de droge zomermaanden

25 februari 2021

Beleveren van bemalingswater in de droge zomermaanden

Op een aantal installaties konden we afgelopen zomer vast stellen dat er zeer veel water werd afgehaald. Soms met tractoren enkele duizenden liters tegelijk, soms met een aanhangwagen voor een paar 100 liter, soms met jerrycans.

Toepassingen waren ondermeer drinkwater voor paarden en koeien, irrigatie van gazons en beplantingen, vullen van regenputten,… Er dook een probleem op. Nog te veel mensen gaven aan wel interesse te hebben maar niet over de middelen te beschikken om het water tot bij hen te krijgen.

Daarop deed de gemeente Kampenhout op initiatief van schepen Stefan Imbrechts (Team Burgemeester) een poll via de gemeentelijke facebookpagina waarbij gevraagd werd of je voor een beperkt forfaitair bedrag (20 euro) interesse zou hebben om je regenput te laten vullen door een bedrijf aangesteld door de gemeente. Liefst 65% van bijna 400 respondenten antwoordden hier positief op.

Daarom werd er een reglement uitgewerkt dat donderdag 25 februari 2021 op de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Inwoners kunnen in de toekomst via een digitaal platform aangeven dat ze willen beleverd worden. Ze betalen 20 euro als forfaitaire vergoeding onafhankelijk van de hoeveelheid water die in de regenput gevuld wordt. Er wordt niet voor het water betaald , maar voor de dienstverlening.

Van zodra er voldoende mensen op een lijst staan, krijgt de loonwerker die de gemeente zal aanstellen , een lijst van de te beleveren adressen. Hij verwittigt de mensen middels een sms dat ze daags nadien beleverd worden. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Een regenput moet bereikbaar zijn vanaf de straat tot op maximum 30 meter en de regenput wordt gevuld tot op 2 m³ na. Dit om bij een volgende regenbui te vermijden dat het regenwater zou weglopen naar de riool. Daags voor er regen voorspeld wordt, zal er ook niet uitgeleverd worden.

Er wordt ook een controle gedaan op de kwaliteit van het bemalingswater, maar desondanks wordt uitdrukkelijk gesteld nooit garanties te kunnen bieden over de kwaliteit ervan. Bemalingen in de buurt van gekende risicogronden komen nooit in aanmerking om uitgeleverd te worden. Deze mogen trouwens ook geen buffervat plaatsen.

Kampenhout maakt zich sterk dat ze de eerste gemeente zijn die bemalingswater zal rondleveren en wil op deze manier actief bijdragen tot vermijden van verspilling van proper grondwater. Wie doet ons dit na?

Tekst: Stefan Imbrechts

Lay-out en redactie: Laura Nevens

Beleveren van bemalingswater in de droge zomermaanden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x