Dading voor afbraak van de bouwval op de hoek van de Tiendeschuurstraat met de Kerkstraat.

23 april 2020

Dading voor afbraak van de bouwval op de hoek van de Tiendeschuurstraat met de Kerkstraat.

In de vorige legislatuur werd besloten dit pand aan te kopen met de bedoeling het af te breken en daarmee deze kanker uit het straatbeeld te laten verdwijnen.

De bouwval was echter al zodanig ver geëvolueerd dat er schade aan de naastgelegen eigendom was veroorzaakt. Bovendien is men stedenbouwkundig gezien bij het afbreken van een halfopen woning verplicht om met bouwvergunning én architect te werken. Houden we dan ook nog even rekening met mogelijke schadeclaims tijdens de afbraak van het pand, de opmaak van plaatsbeschrijvingen en dergelijke meer, en je begrijpt dat dit  nog wel eens een zware dobber zou kunnen worden met onoverzienbare  financiële en juridische  gevolgen.

Daarom werd gekozen tot de opmaak van een dading met de buur waarbij de gemeente de in het verleden veroorzaakte schade laat herstellen tegen een vastgesteld bedrag door een door de buur gekozen aannemer, die ook in zijn opdracht zal werken.

Van zodra deze herstellingen zijn uitgevoerd kan de gemeente het resterende deel van de bouwval afbreken.  In de plaats denken we aan een MOBIPUNT. Zeg maar parkeergelegenheid voor bijvoorbeeld deelwagens en andere modi om het openbaar- en gemeenschappelijk vervoer te stimuleren. Tevens denken we dat dit een ideale locatie is voor een eerste digitaal infoportiek.


Dading voor afbraak van de bouwval op de hoek van de Tiendeschuurstraat met de Kerkstraat.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x