Ingrepen  rond de Haachtsesteenweg - vervolg infovergadering

Ingrepen rond de Haachtsesteenweg - vervolg infovergadering

Markeringen op de fietspaden( fiets, richtingspijl en 30 per uur)

Ondanks het feit dat AWV éénvormigheid vooropstelt op al haar infrastructuur en dus een koele minnaar was van dit idee stond men het toe op voorwaarde dat het met verf zou gebeuren. Deze zaken zijn besteld en wErden uitgevoerd tussen 25 mei en 2 juni door de gemeente Kampenhout. 

Bijkomende fietsenstallingen aan de bushaltes

Op de gehele Haachtsesteenweg maar ook op de Leuvensesteenweg werden 14 locaties aangeduid waar we als gemeente graag bijkomende accommodatie zetten, hoofdzakelijk aan de zijde rijrichting Steenokkerzeel. Deze locaties werden met AWV besproken en een beetje bijgestuurd. Onze dienst mobiliteit vroeg intussen de offerten aan om dit te kunnen bestellen. 

Extra verlichting op 16 kruispunten op Haachtsestwg en extra verlichting aan pare zijde tussen Kerkstraat en Stationsstraat. 

Het gemeentebestuur ontving hiervan twee weken geleden een offerte ten bedrage van 106.000 euro. Deze komt eerstdaags op het college. Er is ook gevraagd om hierover in overleg te gaan met AWV en Fluvius om de uitvoeringsmodaliteiten (hoogte palen, armaturen Led verlichting terwijl AWV nog oudere verlichting hangen heeft) op mekaar af te stemmen. Plaatsing zou ten vroegste na het eerste kwartaal van 2021 zijn. We dienen aangestuurd te worden vanuit Fluvius Mechelen om te weten waar we als Kampenhout zullen in onder gebracht worden. Deze zullen er spijtig genoeg komende winter nog niet staan. 

Snelheidbesperking 50 per uur in stuk tussen Stationsstraat en Kerkstraat

Dit kwam op 28 mei op de PCV in Leuven. De juiste datum van implementatie is ons nog niet meegedeeld. 

Aanpassing ter hoogte van Rubenslaan. 

Ook dit is op 28/5 op PCV geweest. Juiste uitvoeringsdatum moet nog meegedeeld worden. De gemeente bestelde en ontving intussen de beloofde hesjes en fietslampjes. Van zodra het ’s ochtends terug vroeger donker wordt zullen we deze als sensibilisering uit delen. Gemeenteraadsleden zullen hier vriendelijk op uitgenodigd worden om aan mee te werken. 

Aanstelling Studiebureau’s voor fietspaden op N26 en aanstelling studiebureau voor afleiding Bulsomstraat tot tegenover de Bergstraat

Beide studiebureau’s kunnen  worden aangesteld via de Multilaterale overeenkomst die Aquafin hanteert met zijn studiebureau’s en waar we als klantgemeente gebruik van kunnen maken. Zodoende kunnen we vrij snel van start gaan. Normaal worden de namen van deze studiebureau’s verwacht in augustus en kunnen beide projecten op gang getrokken worden. Minder goed nieuw was er voor het oplichtende bord ter hoogte van de voetgangersoversteek. Ook hier wil AWV niet in meegaan om reden van conformiteit. Bovendien is dit iets wat Fluvius niet meer aanbiedt aan zijn klanten. We polsten intussen naar de voorwaarden bij een private firma. 

Snoeibeurt 

Deze werd ook dit jaar mooi op tijd gedaan en er is gevraagd om op een viertal plaatsen omwille van zichtbaarheid nog enkele hagen te verwijderen. AWV heeft hier voor op 7 juli een afspraak gemaakt om dit in detail te bekijken. 

Aanpassing verkeerslichten Zeypestraat, Warandestraat en Hutstraat.

Op deze plaatsen zal de overstekende voetganger gelijk groen krijgen met de overstekende fietsers. Implementatie was beloofd voor deze zomer. Laatste info bleek dat dit tegen de winter zal zijn.

Ingrepen  rond de Haachtsesteenweg - vervolg infovergadering

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x