Interview RING-TV :Nadenken over grondwater!

Interview RING-TV :Nadenken over grondwater!

KIJK HIER: Interview met Schepen Stefan Imbrechts :

Met het gebrek aan drinkwater in Overijse in het achterhoofd vorige week , dat misschien eerder met een technisch mankement te maken had, maar ook met het sproeiverbod in 42 Vlaams-Brabantse gemeenten (waaronder Kampenhout) en een captatieverbod op een aantal provinciale waterlopen is 2020, na een zeer nat voorjaar,  toch wel het slachtoffer van een  uitzonderlijk vroege droogteperiode.

 Met die  omstandigheden in het acht genomen moet er nagedacht worden over bijvoorbeeld bronbemalingen.   Dit zijn grondwaterverlagingen die op tal van werven geplaatst worden en noodzakelijk zijn om in droge omstandigheden te kunnen werken.  Op vele plaatsen vloeit daarbij gedurende enkel weken 24/7 het grondwater weg. Zeker in periodes zoals vandaag moeten we dit trachten tot een minimum te beperken en moet het mogelijk zijnn dit water te laten (her)gebruiken door zij die het nodig hebben.

Daarom stelde Team Burgemeester op de gemeenteraad van 28 mei volgende zes maatregelen voor:


1.       Het toepassen van een retourbemaling blijft de voorkeur genieten. Zo kan het opgepompte water in de buurt terug in de grond gebracht worden. Deze techniek geniet de voorkeur maar heeft spijtig genoeg zijn beperkingen.

2.       Een buffer te voorzien van 10.000 liter.  Alvorens het water te lozen dient men een buffer van 10.000 liter te voorzien. Zo kunnen onze landbouwers die niet meer in waterlopen mogen capteren op deze locaties water ophalen. Ook andere burgers kunnen hier gebruik van maken.

De gemeente Kampenhout zal op de website aangeven waar deze zaken zich bevinden. De buffer zal verplicht worden voor installaties die draaien van april tot oktober, de meest droogtegevoelige maanden.

3.       We stelden ook voor om dit te laten ingaan met onmiddellijke ingang en niet vanaf  2021. Op deze manier kunnen alle nieuwe vergunningen al conform dit reglement worden opgelegd.

 4.       We stellen bovendien voor om ook sonde-gestuurde bemalingen te verplichten. Een sonde-gestuurde bemaling valt uit van zodra het grondwaterpeil een op voorhand bepaald niveau bereikt. Het grondwater zal dan terug lichtjes stijgen. Bereikt het peil een niveau dat bijvoorbeeld 10 cm hoger ligt, dan slaat de bemaling terug aan. Zo wordt er eigenlijk maar 10 cm bemaald en gaat er beduidend minder bemaald worden dan bij een traditionele opstelling.

5.       We vragen ook om een uitgebreide communicatie te voeren om onze inwoners  te wijzen op het gevaar en risico om zelf bemalingen af te zetten. Doe dit vooral NOOIT. Een schadeclaim waar u zich aan bloot stelt bespaar je jezelf liever!

6.       Een bemaling is verplicht voorzien van een debietsmeter. Dit werd al opgelegd in onze vroegere vergunningen. Kampenhout gaat een digitaal platform ontwikkelen waarbij de aanvrager wekelijks de debietsmeterstanden dient in te geven. Dit vergemakkelijkt de controle en ook of de bemaling voldoet aan de voorwaarden waarvoor ze werd aangevraagd. (< 10m³/u en < 30.000m³/kal.jaar bvb voor klasse 3 vergunning) . Hierdoor zullen bemalers ook minder snel meer oppompen dan hun vergunning toelaat.

KIJK HIER: Interview met Schepen Stefan Imbrechts : link interview


 Interview RING-TV :Nadenken over grondwater!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x