Nieuws uit de OCMW-raad

29 januari 2021

Nieuws uit de OCMW-raad

Deze samenwerkingsovereenkomsten kaderen in actie 26 van het huidige meerjarenplan: het lokaal bestuur voorziet in nieuwe samenwerkingsverbanden om blinde vlekken in de hulp- en dienstverlening op te vullen.

1. Samenwerkingsovereenkomst met de Welzijnskoepel in het kader van eerstelijns psychologische hulpverlening

Wij zijn reeds aangesloten bij de welzijnskoepel , de welzijnskoepel is een  overkoepeling van OCMW-verenigingen en wij zijn daar aangesloten voor de dienst gezinszorg en uren archivaris. Zij bieden nu ook psychologische dienstverlening aan.  Het is zo dat we meer en meer complexe dossiers met toch ook veel psychische problemen en we zijn er van overtuigd dat we een betere en meer volledige begeleiding kunnen aanbieden. Ook het WZC is vragende partij om enkele uren /week af te nemen voor zowel personeel als bewoners en familie. ( rouwproces , zij kunnen ook teamondersteunend werken)

2. Samenwerkingsovereenkomst met BudgetInzicht Halle-Vilvoorde

BudgetInZicht Halle-Vilvoorde is een samenwerkingsverband tussen CAW Halle-Vilvoorde, de 36 OCMW’s uit de regio Halle-Vilvoorde en de vereniging waar armen het woord nemen ‘Open Armen vzw’. OCMW Kampenhout behoorde voorheen tot het werkingsgebied van CAW Oost-Brabant en bijgevolg ook BIZ Oost-Brabant, maar dit is gewijzigd door de toevoeging van Kampenhout aan eerstelijnszone BraViO. Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met BIZ Halle-Vilvoorde is daarom noodzakelijk.

Er wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor deelname aan deze samenwerking.

In de samenwerkingsovereenkomst worden de volgende doelstellingen, werkwijze en algemeen aanbod opgenomen:

Preventie-initiatieven en nazorg:
- sensibilisering brede bevolking rond schuldpreventie
- financiële educatie kinderen
- financiële educatie jongeren en jongvolwassenen
- groepswerking voor financiële kwetsbare personen
- afbouw en nazorg
- ruimte voor innovatie
Initiatieven ter ondersteuning van toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening:
- thematische infosessies aan hulpverleners in de (schuld)hulpverlening en cliënteel
- jaarlijks BIZ-trefmoment

3. Samenwerkinsovereenkomst met de welzijnskoepel in het kader van ondersteuning van het project Geïntegreerd Breed Onthaal ELZBraVIO (GBO , Gemeenschappelijk  Breed Onthaal is een begrip , geen fysiek onthaal)

Is een samenwerking met de verschillende OCMW’s van de ELZ , CAW’s en de maatschappelijk werkers van de mutualteiten. Doel: om vooral de partners om zo op mekaar te laten af te stemmen en zo maximale rechtentoekenning te geven tot diensten en voorzieningen.

4. Kampenhout neemt deel aan een nieuw project ingediend door de intergemeentelijke samenwerking Woonwinkel Noord samen met drie andere gemeenten , Grimbergen, Zemst en Steenokkerzeel.

 Het project “ steunaanvraag energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen”. 

Mensen zijn soms genoodzaakt om een iets oudere woning aan te kopen , woningen die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Voor de aankoop van een woning gaan sommige eigenaars een zware lening aan , waardoor er geen ruimte meer is voor een bijkomende aflossing voor de renovatie van de woning. De noodkoper kan hier een renteloze lening krijgen , die hij pas na het aflossen van de eerste lening moet beginnen afbetalen. Het maximumbedrag van de lening  voor een te renoveren woning bedraagt 25.000€.

Kampenhout heeft ingetekend voor 4 woningen. De voorwaarden vind je op de website.

5. Er bestaat ook al in Kampenhout het project” Warm Nest”

De eigenaars van leegstaande of onbewoonbare panden begeleiden in de omvorming van hun eigendom naar een sociale woning, dat is het doel van ons project rond sociale energierenovaties.

Eigenaars van leegstaande woningen in de gemeenten Drogenbos, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde en Zemst kunnen begeleiding krijgen om van hun pand energiezuinige en conforme woningen te maken om ze nadien sociaal te verhuren. De gemeenten die deelnemen aan project WarmNest maken daarvoor de komende drie jaar werkmiddelen vrij.

Met dit project willen we de woningen ook klaarmaken voor de huidige en toekomstige energie-eisen. En er is een sociale insteek. Door de woningen sociaal te verhuren, hebben meer mensen toegang tot kwalitatieve en energiezuinige woningen.


Tekst: Greet Willems

Lay-out & redactie: Laura Nevens

Nieuws uit de OCMW-raad

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x