Noodfonds Cultuur, Sport & Jeugd - Kampenhout

26 november 2020

Noodfonds Cultuur, Sport & Jeugd - Kampenhout

 De gemeente Kampenhout kreeg een som van 133 760,71 euro ter beschikking. Na overleg met de verschillende adviesraden, werd beslist dit bedrag als volgt te verdelen:

1) Elke erkende vereniging krijgt bovenop zijn gemeentelijke subsidie 20 % extra uit dit noodfonds.

  Ter info, de gemeentelijke subsidie voor het werkjaar 2020 bleef gelijk aan dat van 2019. 

2) Elke vereniging die met eigen infrastructuur of die instaat voor alle kosten en /of de lasten kan een subsidiebedrag van max. 4000 euro bekomen. Dit kan door het bewijzen van de gemaakte kosten voor de infrastructuur (energieverbruik, verlies inkomsten gekoppeld aan tap, verhuur, inkomgelden, ...) 

3) Een subsidiebedrag voor verlies van niet-plaatsgevonden jaarlijkse evenementen bijvoorbeeld eetdagen, optredens,...Ook reeds gemaakte kosten hiervoor kunnen ingediend worden.

Het subsidiebedrag zal bepaald worden door de  gemiddelde winst te nemen van de laatste 3 jaar (of 2 jaar indien het event nog geen 3 jaar bestaat); Er is een plafond van een maximum 30 % van het verlies en max. 4.000€ per vereniging.

We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier elke vereniging steunen (dankzij een bedrag voor elke vereniging), maar vooral deze die het hardst getroffen werden en waar de noden het hoogst zijn. We blijven ons inzetten voor samenbrengen en verbinden van alle Kampenhoutenaren. 

Een eerste uitbetaling volgt reeds in december 2020 en het saldo volgt in de loop van de maand april 2021.

Tekst: Schepen Edith Grauwels

Lay-out: Bart Crommelinck

Redactie: Laura Nevens


Noodfonds Cultuur, Sport & Jeugd - Kampenhout

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x