Pionierproject riolering in de Weisetterstraat

22 april 2021

Pionierproject riolering in de Weisetterstraat

Op zich is het een relatief klein werk waarbij maar negen woningen zullen worden afgekoppeld, maar toch is deze kleine werf speciaal en een pionier in onze gemeente. Op enkele weinige uitzonderingen na is het zelfs in Vlaanderen baanbrekend en innovatief.

Wat maakt deze werf zo speciaal?

Normaal wordt in een straat een afvalwaterriool en een regenwaterriool aangelegd waarop de woningen hun respectievelijk afvalwater en regenwater moeten op aansluiten. Ook de waterkolken in de straat worden normaal aangesloten op een regenwaterriool. Dit project is innovatief omdat er hier GEEN regenwaterriool , zoals we deze elders kennen, zal worden aangelegd. Het grote verschil bestaat er hier in dat het regenater in de onderfundering zal gebufferd worden. 

Het doel hiervan is om over de ganse oppervlakte van de weg het water de kans te geven in de ondergrond te dringen en niet af te vloeien naar het lager gelegen grachtenstelsel. Dit kan enkel door de onderfundering met hoogwaardige materialen aan te leggen. Een duurdere kost voor onderfundering, maar deze weegt niet op tegen de kost die uitgespaard wordt door geen tweede buis te plaatsen. Aardig meegenomen in een smalle straat als de Weisetterstraat.

Samen met deze werken zullen ook de nog aanwezige luchtleidingen ondergronds gebracht worden en zal de openbare verlichting vernieuwd worden. Einde van de werken is voorzien tegen de zomer van 2022.

Zo werken we ook in Kampenhout mee aan innovatieve projecten en trachten we op deze manier op openbaar domein ertoe bij te dragen dat water ruimte krijgt om te infiltreren en de grondwatertafel op peil te houden.


Pionierproject riolering in de Weisetterstraat

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x