Werken aan de Veilingsite

Werken aan de Veilingsite

U kon afgelopen week op de gemeentelijke website reeds het nieuwsbericht volgen inzake de heraanleg van de rotondes aan Kampenhout-Sas. Wij verzamelden reeds een aantal mogelijke vragen die u hierover zou hebben. Onderaan ons bericht kan u een verschillende nuttige links vinden.

Wat is de stand van zaken van de aanbestedingsprocedure?

Het Kampenhoutse college keurde het aanbestedingsverslag goed. AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) is bouwheer en zal de gunning eerstdaags versturen.Van zodra de aannemer gecontracteerd wordt, kunnen er afspraken gemaakt worden , in eerste plaats over de startdatum.

Wanneer starten de werken en hoelang duren ze ?

Een exacte startdatum is nog niet gekend en dat maakt het vandaag zeer moeilijk om juist te communiceren. We weten wel dat men nastreeft om maximaal gebruik te maken van  de verkeersluwe maanden juli en augustus. Van zodra er meer duidelijkheid is over de startdatum zal deze ook gecommuniceerd worden.  De duurtijd staat momenteel op een zestal maanden.


Hoe verloopt het verkeer tijdens de werken?

Er zal naar getracht worden om het niet-bestemmingsverkeer zoveel mogelijk te ontraden om via dit knooppunt te rijden tijdens de werken. Tijdelijke wegen en tijdelijke verkeerslichten zullen onvermijdelijk zijn tijdens de werken.

In eerste instantie zal men dus ingrepen doen om het verkeer tijdens de werken zo vlot mogelijk te laten lopen. Voorbeelden zijn: rotondes dicht asfalteren om overrijdbaar te maken, klaarmaken van de voormalige veilingsite om verkeer via deze locatie te laten verlopen, afslagstrook thv Rotra…

Hoe lang zullen de werken duren en waarom ligt de omleiding voor een werk met dergelijk impact niet vooraf vast?

De werken duren een zes à zeven maanden volgens het bestek. Er werd een omleidingsplan bepaald dat rekening hield met het afzonderlijk uitvoeren van beide rotondes.Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken om beide rotondes gelijktijdig uit te voeren, als daarbij de uitvoeringsperiode kan ingekort worden. Aangezien deze zaken nog niet afgestemd konden worden met de aannemer,kan er  hier op heden nog weinig concreet over gecommuniceerd worden. Van zodra dit wel het geval is zal dit zeker gebeuren. Op die manier zal de hinder misschien iets meer zijn, maar zal de duurtijd dat er hinder is danig beperkt worden.Geen eenvoudige keuze.

Waarom komt er geen infovergadering?

Voor een werk van dergelijke omvang is het steeds de bedoeling een infoavond te laten door gaan. Maar door de gekende corona-reden is het momenteel niet toegestaan dit te organiseren.Er zal zoveel mogelijk geïnformeerd worden via brief, website en digitale nieuwsbrief.  We kunnen u alvast aanraden u in te schrijven via de pagina van AWV op de digitale nieuwsbrief, zo blijft u op de hoogte van zodra er iets verandert.

U kan hier de integrale brief van AWV raadplegen

Heeft u verder nog vragen, aarzel niet ze te stellen , in de eerste plaats aan de mensen van AWV. Aan onze mensen kan dit uiteraard ook. In de mate van het mogelijke zullen ook wij u trachten te antwoorden.

1) Contactformulier : www.wegenenverkeer.be/contactformulier


U kan u ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief omtrent de werken aan Kampenhout-Sas

2) Digitale nieuwsbrief werken Kampenhout-Sas  : www.wegenenverkeer.be/kampenhout-sas

3)  Integrale bewonersbrief AWV 


Werken aan de Veilingsite

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x