Zone 50 Perksesteenweg - Kampenhout

22 november 2019

Zone 50 Perksesteenweg - Kampenhout

Waarom is een wijziging van de snelheid nodig?

1)Het was  het laatste stukje op het totaal van de weg tussen Kampenhout- en Perk-centrum waar er nog 70 km/u gold.Eenduidigheid is hier op zijn plaats.Het is tegelijk ook het dichtst bebouwde deel van deze verbindingsweg. Dus in tegenstrijd met de toegelaten snelheid.

2) Er zijn de laatste jaren ook veel jonge gezinnen komen wonen, wiens kinderen we graag per fiets naar school willen laten gaan op een veilige manier.

3) In geval van een ongeluk is de impact bij 50 per uur zoveel kleiner dan bij 70 per uur.

4) Lawaaihinder van voorbij rijdend verkeer voor bewoners gaat aanzienlijk omlaag als de snelheid daalt.

Waarom kan het fietspad dan niet meteen vernieuwd en afgescheiden worden zoals momenteel op grondgebied Steenokkerzeel het geval is? 

In Steenokkerzeel werden de fietspaden vernieuwd ,samen met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in samenwerking met Aquafin. In Kampenhout dient dit nog te gebeuren. De komende rioleringsprojecten in Kampenhout liggen vast inzake budgetten voor deze legislatuur en de volledige Perksesteenweg zal daar geen deel van uitmaken. Dit zal wel het geval kunnen zijn voor de periode 2025-2032. Tijdens dergelijke werken moet elke woning aangesloten worden op de nieuwe riool waarvoor het fietspad dient opgebroken te worden. Het zou dus geen goed bestede investering zijn om nu een nieuw fietspad aan te leggen dat na amper 10 jaar zal worden opgebroken. 

Wat met andere straten in Kampenhout waar nu nog 70km/u geldt?

 Nu de Perksesteenweg wordt aangepast geldt enkel nog op de Bulsomstraat, de Waterstraat en een deel van de Voortstraat een toegelaten snelheid van 70km/u op Kampenhoutse wegen. Op de laatste verkeerscommissie werd door een aantal personen de vraag gesteld om onmiddellijk alle straten terug te brengen op 50 per uur, naar het voorbeeld van buurgemeente Steenokkerzeel. Uiteraard niet op de Haachtse- en Leuvense steenweg. Dit agendapunt zal op een volgende verkeerscommissie worden voorgelegd. Het behoort dus zeker tot de mogelijkheid dat ook deze zullen worden aangepakt. 

Vanaf wanneer geldt de snelheidsverlaging?

Nu de gemeenteraad haar beslissing genomen heeft worden door de technische diensten de nodige borden besteld. Van zodra deze beschikbaar zijn worden deze geplaatst en zal de nieuwe maximumsnelheid van toepassing zijn. Het is dus kwestie van enkel weken.

Zone 50 Perksesteenweg - Kampenhout

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x