31 januari 2020

1. Verkeerslichten in Berg ter hoogte van de Bulsomstraat of ter hoogte van de Bergstraat?

Uit de bevraging die de gemeente online organiseerde kwam dit onderwerp het meeste aan bod. Verkeerslichten aan de Bulsomstraat zouden ook impliceren dat de Bergstraat zou worden afgesloten. Om tegenwoordig verkeerslichten te krijgen dient er zich een minimum aantal voertuigen aan te bieden. Enkel de voertuigen uit de Bulsomstraat of de Bergstraat zijn echter onvoldoende. De beide samen zijn wel voldoende. Maar als we verkeerlichten plaatsen aan de Bulsomstraat en de Bergstraat moeten afsluiten, zou alle verkeer via de te smalle Tiendeschuurstraat moeten rijden, een straat zonder voetpaden waar bovendien dubbel verkeer niet aangewezen is. Een naar gevolg zou ook zijn dat er meer verkeer via de Torfbroeklaan naar de steenweg zou rijden. De Torfbroeklaan waar er net een nieuw schoolgebouw werd bijgebouwd. Dit wil niemand. Het alternatief is om de Bulsomstraat af te sluiten en deze af te buigen via een nieuw aan te leggen weg tot recht tegenover de Bergstraat. Beide straten generen voldoende voertuigen om lichten te rechtvaardigen, fietsers en voetgangers kunnen middels verkeerslichten oversteken, waardoor de zichtbaarheid verbetert. Op deze manier kunnen bijna alle gestelde problemen opgelost worden. De gemeente gaat werk maken van de verlegging van de Bulsomstraat. In afwachting wordt het kruispunt beter verlicht, wordt er gevraagd om naast de hagen die vorig jaar werden weggenomen nog wat meer zichtruimte te creëren. Er wordt ook geïnvesteerd in een oplichtend verkeersbord ter hoogte van de zebrapad oversteek. Een bord dat middels een drukknop kan oplichten. Een hele stap vooruit. De gemeente Kampenhout vraagt hiervoor zelf offertes bij Fluvius om dit te kunnen uitvoeren.
1. Verkeerslichten in Berg ter hoogte van de Bulsomstraat of ter hoogte van de Bergstraat?

2. Duidelijkheid verkeerslichten aan Zeypestraat, Warandestraat en Hutstraat.

Vandaag is het zo dat al deze kruispunten uitgerust zijn met een drukknop voor overstekende fietsers én eentje voor overstekende voetgangers. Probleem is dat als je één van beide indrukt ook enkel maar het desbetreffende icoontje gaat branden. Mensen begrijpen vandaag vaak niet waarom het mannetje rood blijft .

Lees meer

3. Groene golf voor de verkeerslichten?

Kan men er niet voor zorgen dat men in de ochtendspits als men mooi 50 km/u rijdt, want sneller gaat toch niet , men ’s ochtends telkens groen licht heeft aan het volgende kruispunt. ‘s Ochtends in de richting van Brussel, ’s avonds in de richting van Haacht

Lees meer

4. Betere verlichting aan elke kruispunt.

Het moet gezegd , de kwaliteit van de verlichting op de Haachtsesteenweg is voor verbetering vatbaar. Recent werden op de brug van Kampenhout-sas twee extra lichtpunten bijgeplaatst en werden ook alle lampen in beide bushokjes vervangen. Alvast een stap in de goede richting.

Lees meer

5. Aan elk zebrapad een verkeerslicht?

Een vaak terugkomend voorstel. Niets is immer zo veilig als een verkeerslicht om de steenweg over te steken. Maar daar zijn toch ook enkele nadelen bij. Hoe meer verkeerlichten en andere zaken de doorstroming belemmeren, hoe meer verkeer zich naast de N21 gaat begeven.Gevolg: meer straten zoals Aarschotsebaan, Tiendeschuurstraat, Tritsstraat en nog vele anderen gaan gefrequenteerd worden door verkeer dat thuis hoort op de steenweg. Verkeer dat we onder geen beding in de buurt van onze scholen willen.

Lees meer

6. Eénrichting op de fietspaden op de N21.

Op de fietspaden in Kampenhout geldt vrijwel overal éénrichting , met uitzondering van het deel tussen Vogelzanglaan en Kampenhout-sas. Dit is niet zonder rede. Fietsers die in tegenrichting rijden worden aan kruispunten niet verwacht door andere weggebruikers. Ook niet door mensen die hun oprit verlaten. Fietsers tegenrichting zijn met ander woorden levensgevaarlijk, en riskeren in eerste plaats hun eigen veiligheid.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x