6. Eénrichting op de fietspaden op de N21.

Als gemeente gaan voorzien we in het voorjaar wegmarkeringen om de rijrichting aan te duiden. Misschien zijn er zones waar we over tweerichting moeten nadenken (bv nieuw postgebouw, want hoe geraak je vanaf daar met de fiets terug aan de Dorpelstraat zonder tegenrichting te rijden). Een ander probleem van de fietspaden is de snelheid van de fietsers. Als gemeente gaan we ijveren voor een beperking tot 30 per uur op de fietspaden langsheen de gewestweg. Reden is vrij eenvoudig. Als men in een fietsstraat van 3 meter breed maar 30 per uur mag rijden, waarom zou men dan op een fietspad van 1.75 meter 45 per uur moeten mogen rijden? Lagere snelhedne zal hier het aantal ongelukken drastisch naar beneden halen.
6. Eénrichting op de fietspaden op de N21.

1. Verkeerslichten in Berg ter hoogte van de Bulsomstraat of ter hoogte van de Bergstraat?

De zichtbaarheid zowel voor fietsers als andere weggebruikers is hier niet optimaal.

31 januari 2020

Lees meer

2. Duidelijkheid verkeerslichten aan Zeypestraat, Warandestraat en Hutstraat.

Vandaag is het zo dat al deze kruispunten uitgerust zijn met een drukknop voor overstekende fietsers én eentje voor overstekende voetgangers. Probleem is dat als je één van beide indrukt ook enkel maar het desbetreffende icoontje gaat branden. Mensen begrijpen vandaag vaak niet waarom het mannetje rood blijft .

Lees meer

3. Groene golf voor de verkeerslichten?

Kan men er niet voor zorgen dat men in de ochtendspits als men mooi 50 km/u rijdt, want sneller gaat toch niet , men ’s ochtends telkens groen licht heeft aan het volgende kruispunt. ‘s Ochtends in de richting van Brussel, ’s avonds in de richting van Haacht

Lees meer

4. Betere verlichting aan elke kruispunt.

Het moet gezegd , de kwaliteit van de verlichting op de Haachtsesteenweg is voor verbetering vatbaar. Recent werden op de brug van Kampenhout-sas twee extra lichtpunten bijgeplaatst en werden ook alle lampen in beide bushokjes vervangen. Alvast een stap in de goede richting.

Lees meer

5. Aan elk zebrapad een verkeerslicht?

Een vaak terugkomend voorstel. Niets is immer zo veilig als een verkeerslicht om de steenweg over te steken. Maar daar zijn toch ook enkele nadelen bij. Hoe meer verkeerlichten en andere zaken de doorstroming belemmeren, hoe meer verkeer zich naast de N21 gaat begeven.Gevolg: meer straten zoals Aarschotsebaan, Tiendeschuurstraat, Tritsstraat en nog vele anderen gaan gefrequenteerd worden door verkeer dat thuis hoort op de steenweg. Verkeer dat we onder geen beding in de buurt van onze scholen willen.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x